Các sản phẩm thuốc thú y của TSD được phân nhiều nhóm: kháng sinh (Amox, Enro…), vắc xin (gumboro, cầu trùng,cúm gia cầm), các thuốc điều trị và bổ trợ khác